arrow-downarrow-leftarrow-righteditfacebookgoogle-plusinstagramlinkedinmarkermorepinterestscroll-downtwitter

Collaboratieve Advocaten 

De bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, in het bijzonder door "collaboratieve onderhandelingen" 

Zoals eerder reeds aangekondigd door Minister van Justitie Koen Geens, werd op 5 februari 2018 het wetsontwerp “houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing” ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Stuk  nr 54K2919001). 

Zoals de titel van het wetsontwerp aangeeft, zal het Gerechtelijk Wetboek op diverse plaatsen gewijzigd worden, oa door de invoeging van een definitie inzake bemiddeling, de invoering van een verplichte bemiddelingspoging en het wettelijk erkennen en beschermen van het beroep van de bemiddelaar.

Naast de bemiddelingswet, worden ook op andere plaatsten nieuwe bepalingen ingevoerd die de buitengerechtelijke oplossing van geschillen op algemene wijze dienen te bevorderen.

Het innovatieve sluitstuk van de voorgestelde regelgeving zijn de bepalingen inzake "collaboratieve onderhandelingen”. Daaronder wordt verstaan : “een gestructureerde en vertrouwelijke onderhandeling die beoogt het geschil op te lossen op een respectvolle wijze en te leiden tot bevredigende, evenwichtige en duurzame overeenkomsten die beantwoorden aan de noden en belangen van elk van de partijen, en in familiezaken, aan de belangen van hun kinderen”. Enkel "collaboratieve advocaten" mogen, volgens het wetsontwerp, collaboratieve onderhandelingen voeren.  

Dit seminarie gaat nader in op alle voorstellen inzake minnelijke oplossingen voor geschillen, buitengerechtelijke bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen door collaboratieve advocaten. Zowel advocaten als niet-advocaten die erkend bemiddelaar zijn, zullen hun visie geven op de voorgestelde wettelijke bepalingen. 

Donderdag 19 april 2018 

Sustainability College Bruges, i.s.m. VVBBCI 

Potterierei 4, B-8000 Brugge

13.00-13.30u : Registratie en koffie 

13.30-13.45u : Verwelkoming, door Kurt Deketelaere, Voorzitter Sustainability College Bruges en Bestuurder VVBBCI 

13.45-14.45u : De bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing : minnelijke oplossingen voor geschillen en meer in het bijzonder bemiddeling, door Anne-Sofie D'Herde, Advocaat en Erkend Bemiddelaar

14.45.15.00u : Q&A 

15.00-15.15u : Koffie/thee 

15.15-16.00u : Collaboratieve onderhandelingen door Collaboratieve Advocaten, door Anne-Sofie D’Herde, Advocaat en Erkend Bemiddelaar

16.00-16.30u : Reflecties inzake de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing door

* Mike Gelders, Advocaat en Erkend Bemiddelaar 

* Veroniek Demulder, Bedrijfsleider, Erkend Bemiddelaar en Bestuurder VVBBCI  

16.30-16.50u : Q&A

16.50-17.00u : Conclusies, door Kurt Deketelaere

17.00-18.00u : Receptie en netwerking

Deelnemingsprijs : 200 euro (exclusief BTW)  

Download hier het inschrijvingsformulier