arrow-downarrow-leftarrow-righteditfacebookgoogle-plusinstagramlinkedinmarkermorepinterestscroll-downtwitter

Verhandelbare Ontwikkelingsrechten

28/02/2018, 13:00
Potterierei 4, 8000 Brugge

Join this course

Verhandelbare Ontwikkelingsrechten 

Het verhandelen van bouw- en gebruiksmogelijkheden in Vlaanderen 

Inschrijvingen afgesloten 

Het verhandelen van de bouw- en gebruiksmogelijkheden "voor een bepaalde functie op een bepaalde locatie" is een nieuw concept in het Vlaamse omgevingsbeleid. Het is vervat in het voorontwerp van Instrumentendecreet dat door de Vlaamse regering op 12 januari 2018 principieel werd goedgekeurd. Na "VER" (verhandelbare emissierechten) en "NER" (nutriëntenemissierechten),  vormen "VOR" (verhandelbare ontwikkelingsrechten), éénmaal het decreet is goedgekeurd, een derde groep van verhandelbare rechten in het Vlaamse milieu- en ruimtelijke orderingsrecht. 

Deze studienamiddag heeft tot doel om het systeem van VOR in zijn diverse aspecten uiteen te zetten (convenant, plan, informatie), na een overzicht van de krachtlijnen van het Instrumentendecreet. Het Instrumentendecreet zet een logische en noodzakelijke vervolgstap in de bundeling en de afstemming van omgevingsinstrumenten met het oog op ruimtelijke realisaties op het terrein. De instrumentenkoffer uit het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting wordt verruimd (met bestaande, verbeterde en nieuwe instrumenten), maar tegelijk wordt ook een ruimere maar afgewogen inzet van deze instrumenten nagestreefd.

Woensdag 28 februari 2018 

Sustainability College Bruges ​

Potterierei 4, B-8000 Brugge 

13.00-13.30u : Registratie en koffie 

13.30-13.45u : Verwelkoming, door Kurt Deketelaere, Voorzitter, Sustainability College Bruges

13.45-14.45u : De krachtlijnen van het Voorontwerp van Instrumentendecreet, door Michiel Boodts, Bestuurder en Senior Consultant, M-Tech 

14.45-15.00u : Q&A 

15.00-15.15u : Koffie/thee 

15.15-16.15u : Verhandelbare ontwikkelingsrechten : het verhandelen van de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor een bepaalde functie op een bepaalde locatie, door Jan Bouckaert, Advocaat-Partner, Stibbe

16.15-16.30u : Q&A

16.30-16.40u : Conclusies, door Kurt Deketelaere  

16.40-18.00u : Receptie en netwerking

Deelnemingsprijs : 200 euro (exclusief BTW)  

Erkend door de OVB Permanente Vorming voor 3 juridische punten

Download hier het inschrijvingsformulier


Join this course