arrow-downarrow-leftarrow-righteditfacebookgoogle-plusinstagramlinkedinmarkermorepinterestscroll-downtwitter

Experimentregelgeving en Regelluwe Zones 

Het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018 (zoals gepubliceerd in het BS van 19 december 2018) voorziet in hoofdstuk 4 bepalingen inzake het gebruik van "Experimentregelgeving en regelluwe zones". 

Daarbij wordt onder "experimentregelgeving" verstaan : "tijdelijke regelgeving met een geldingsduur van maximaal tien jaar, die geldt voor een specifieke ruimte of voor een specifieke doelgroep of in een specifieke situatie, en die bij wijze van experiment wordt ingevoerd". Een "regelluwe zone" wordt gedefinieerd als: "tijdelijke regelgeving met een geldingsduur van maximaal tien jaar, die bestaande regelgeving voor een specifieke ruimte of voor een specifieke doelgroep of in een specifieke situatie buiten toepassing stelt".

Naast de algemene regeling in het Bestuursdecreet kunnen ook specifieke decretale regelingen voor experimentregelgeving en regelluwe zones ingevoerd worden, zoals bijvoorbeeld reeds gebeurde via het Energiedecreet.

Tijdens dit seminarie wordt ingegaan op de drijfveren voor de invoering van deze nieuwe concepten, de kenmerken ervan, de mogelijke toepassingsdomeinen, en de mogelijkheid om via deze concepten af te wijken van decretale en wettelijke bepalingen.

Donderdag 21 februari 2019

Sustainability College Bruges ​

Potterierei 4, B-8000 Brugge 

13.00-13.30u : Registratie en koffie 

13.30-13.45u : Verwelkoming, door Kurt Deketelaere, Sustainability College Bruges

13.45-14.30u : Het Vlaams Bestuursdecreet en "experimentregelgeving en regelluwe zones" : van idee tot realisatie, door Peter Van Humbeeck, SERV

14.30-14.40u : Q&A 

14.40-15.10u : Het Vlaams Energiedecreet en "experimentregelgeving en regelluwe zones", door Frederik Dewaele, VEA 

15.10-15.20u : Q&A

15.20-15.40u : Koffie/Thee 

15.40-16.10u : De interactie tussen "green deals" en "experimentregelgeving en regelluwe zones", door Koen Miseur, Departement Omgeving

16.10-16.40u : "Experimentregelgeving en regelluwe zones" in Nederland : lessen voor Vlaanderen ?, door Prof Dr Michiel Heldeweg, Universiteit Twente 

16.40-16.50u : Q&A 

16.50-17.00u : Conclusies, door Kurt Deketelaere  

17.00-18.00u : Receptie en netwerking

Deelnemingsprijs : 200 euro (exclusief BTW)  ​

Download hier het inschrijvingsformulier