arrow-downarrow-leftarrow-righteditfacebookgoogle-plusinstagramlinkedinmarkermorepinterestscroll-downtwitter

Critical Success Factors in Water Management

13/12/2017, 13:00
Potterierei 4, 8000 Bruges

Join this course

Critical Success Factors in water management : insights from theory and practice !

13 December 2017 

Sustainability College Bruges 

Potterierei 4, B-8000 Bruges 

Het belang van water in onze samenleving en een goed beheer ervan neemt almaar toe onder invloed van de groeiende bevolking, verstedelijking, klimaatverandering, enzovoort. Dit seminarie heeft als doel antwoorden te formuleren op enkele prangende vraagstukken in het waterbeheer.

Water kent geen grenzen, en een gecoördineerde aanpak is belangrijk. Maar hoe geef je samenwerking met waterbeheerders over de gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en statelijke grens vorm? Wat zijn de geldende verplichtingen en wat kunnen we leren van andere landen? Naast het aspect van interregionale en internationale samenwerking, wordt het almaar belangrijker de burger op een passende manier te betrekken bij het beleid. Welke mechanismen bestaan er om burgers verantwoordelijkheid te geven in het overstromingsrisicobeleid? Welke concrete, praktisch implementeerbare, lessen kunnen we trekken uit de theorie en de praktijk? Deze workshop is relevant voor wetgevers en beleidmakers actief op alle niveaus, NGO’s, geïnteresseerde burgers, en  vindt plaats in het Nederlands of het Engels, afhankelijk van de samenstelling van het publiek.

The importance of water in our society and the need for good governance is ever-increasing under the influence of a growing population, urbanisation, climate change et cetera. The goal of this workshop is to provide answers to some of the most pressing issues in water management. Water does not respect borders, and a coordinated approach to water management is paramount. But how should cooperation with water managers across the municipal, provincial, regional and state boundaries be sculpted? What are the applicable requirements and what can we learn from other countries? Besides the aspect of interregional and international cooperation, citizen participation in water management is rapidly gaining importance. What are the responsibilities of citizens in dealing with flood risks and what are the mechanisms to effectively involve them? Which specific lessons can be drawn from theory and practice?  This workshop is relevant for law- and policy makers at all levels of governance, NGO’s, interested citizens,  will take place in Dutch or English, depending on the wishes of the participants.

13.00-13.30h : Registration and coffee/tea

13.30-13.45h : Welcome and introduction, by Dr Kurt Deketelaere, Chairman, Sustainability College Bruges 

13.45-14.45h : Managing (transboundary) freshwater resources in Belgium and the EU: looking forward, by DCathy Suykens​, postdoctoral researcher at KU Leuven and Utrecht University

14.45-15.00h : Q&A 

15.00-15.15h : Coffee/tea 

15.15-16.15h : Co-producing flood risk governance between authorities and citizens in Flanders and abroad. How 'co' can we go? By Dr Hannelore Mees, Policy Officer at the Province of East-Flanders and Affiliated Researcher Antwerp University

16.15-16.30h : Q&A 

16.30-16.40h : Conclusions, by Kurt Deketelaere, Chairman, Sustainability College Bruges

16.40-18.00h : Reception and networking 

Participants price : 175 euro (VAT included) 

Download registration form 

 

 


Join this course